เชียงใหม่

บล็อค

How To Cook Blowtorched Tiger Prawns and Salmon

อ่านเพิ่มเติม

แสดงแผนที่

ประวัติศาสตร์

ตั้งอยู่ห่างออกไปทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงเทพฯ เจ็ดร้อยกิโลเมตร และอยู่เหนือระดับน้ำทะเลเพียง 300 เมตร จังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่ปิงที่ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งไหลผ่านกรุงเทพฯ

เชียงใหม่ในภาษาไทยมีหมายความว่า “เมืองใหม่” ได้รับการสถาปนาหลังจากเชียงรายโดยพญามังรายในปี 1296 ให้เป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนาหรือ “อาณาจักรล้านทุ่ง” ตามตัวอักษร

ล้านนาที่เป็นศูนย์กลางการค้าที่เจริญรุ่งเรืองในเส้นทางจากมณฑลยูนนานทางตอนใต้ของประเทศจีนไปยังชายฝั่งพม่าและอ่าวเมาะตะมะ ราชอาณาจักรยังมีชื่อเสียงในเรื่องของนักวิชาการและช่างฝีมือ ในปี 1558 กำแพงเมืองได้รับการสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องการรุกรานจากพม่าที่ยังคิดจะครอบครองเมืองหลวง เชียงใหม่กลายเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการในปี 1774 เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงยึดเมืองนี้กลับจากพม่า ในสถานะเมืองหลวงของทางตอนเหนือของประเทศไทยอย่างไม่เป็นทางการ เชียงใหม่ยังคงเป็นเมืองที่มีความสำคัญอยู่ในอันดับสองของประเทศรองจากกรุงเทพฯ